Modele medycyny ratunkowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Zakład medycyny Ratunkowej i Katastrof, UL. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok Centrum urazowe medycyny Ratunkowej je Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego, UL. Kopernika 50, 31-501 Kraków Klinika chirurgii Urazowej i medycyny Ratunkowej UM w Lublinie UL. Staszica 16, 20-081 Lublin Szanowni Państwo, w Roku 2019 Mija pierwsze 20-lecie medycyny ratunkowej w Polsce. Kiedy à w 1999 Roku współuczestniczyliśmy w powołaniu specjalizacji lekarskiej z medycyny ratunkowej, uruchamianiu programu résortowego “Zintegrowane ratownictwo Medyczne” oraz powołaliśma Polskie Towarzystwo medycyny Ratunkowej, przewidywaliśmy z grupą pionierów entuzjastów, że w czasie 5 – 8 lat doprowadzimy do w entierement ukształtowanego, satysfakcjonującego modelu medycyny ratunkowej. Mijające Lata przekonywały NAS o słuszności i wadze podjętego Wyzwania. Szczególnie przekonujące byly i są reakcje naszego społeczeństwa, które szybko zaakceptowało medycynę ratunkową jako nową qualité w systemie Ochrony Zdrowia i w ton est proche szerszym zakresie korzysta z jej dobrodziejstw. Najdobitniejszym Przykładem jest lawinowo rosnące zainteresowanie Oddziałami ratunkowymi i ich funkcją jako stałym je pewnym miejscem Ratunku w nagłych zagrożeniach zdrowotnych. Nie mniej, rosnące w międzyczasie zawirowania Społeczne, polityczne, ekonomiczne w znacznym stopniu spowalniają budowę docelowego, optymalnego obrazu medycyny ratunkowej w polskim systemie Ochrony Zdrowia. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że czekają NAS kolejne ważne Wyzwania w la realizacji Tego zadania, którego podjęliśmy się z takim entuzjazmem ponad 20 lat temu. Z Tego też tytułu, Biorąc Pod uwagę Aktualne realia finansowe, personelowe je obciążenia zawodowe, podejmujemy się jednoczasowego zorganizowania naszych Trzech, głęboko ugruntowanych już w Polskiej tradycji – konferencji medycyny ratunkowej. Będzie à: “CEEM 2019” Medicine7 d`urgence d`Europe centrale.

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa medycyny Ratunkowej28. Zimowa Konferencja medycyny ratunkowej i intensywnej terapiijelenia Góra, 20 – 23 Marca 2019 rokujesteśmy przekonani, że skomasowanie tych postępowanie Pod jednym wspólnym hasłem: Medycyna ratunkowa nową jakością w systemach Ochrony Zdrowia będzie doskonałą okazją dalszej integracji naszego Środowiska, Zarówno w wymiarze krajowym, jaki i międzynarodowym, platformą wymiany doświadczeń Zawodowych i Forum budowania planów na najbliższą je dalszą przyszłość. Zgodnie z tradycją towarzyszyć Nam b, ą podłogę autorytety krajowe je Międzynarodowe z renomowanych akademickich ośrodków medycyny ratunkowej. Wybór Jeleniej Góry i hotelu mercure jako miejsca Obrad nawiązuje do tradycji naszych spotkań, górskiej panoramy Karkonoszy i sprawdzonej gościnności Tego regionu Polski. Obrady i towarzyszące warsztaty lekarskie, paramedyczne i pielęgniarskie toczyć się BW. b hotelu mercure w Jeleniej górze oraz-tradycyjnie-w hotelu mercure Skalny w Karpaczu. Będzie à również Podstawowa baza Noclegowa dla naszych uczestników. Nadesłane prace opublikowane b, ą w okolicznościowej monografii lub w Kolejnym wydaniu journal polonais de la médecine d`urgence. Zachęcamy do udziału w tym Jedynym, swoistym dla medycyny ratunkowej wydarzeniu planowanym na Rok 2019.

adminblog

Add your Biographical Info and they will appear here.